İcra Hukuku

 

İcra Hukuku; iş alanlarımız arasında ayrı bir yer ve önem arzetmektedir. Mahkeme kararlarının uygulanmasının temini, ticari ve şahsi alacakların tahsili Büromuzun faaliyet gösterdiği ve hizmet verdiği alanların başında gelmektedir. Büromuzun en fazla faaliyet gösterdiği ve hizmet verdiği alan İcra Hukuku'dur.

 

Bu alandaki çalışmalarımız ve uzmanlığımız, İcra Hukuku'nun alacaklı-borçlu taraflarının her ikisi açısından da yapılan çalışmaları kapsamaktadır. İcra Hukuku'nun en önemli konusu olan alacaklı-borçlu ilişkisinde, her iki tarafa hizmet vermiş olmanın avantajlarını da uzmanlığımızı geliştirmek açısından kullanmaktayız. Müvekkillerimizin alacaklarının tahsili, teminatlandırılması, teminatların paraya çevrilmesi, aleyhlerine yapılan icra takiplerinde hak ve menfaatlerinin korunması ve zarar görmelerinin engellenmesi konularında büromuz uzman kadrosu ile çalışmaktadır.